Новини

2021 рік

Дата

Інформація

Файл

07.04.2021

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

02.04.2021

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства станом на 01.04.2021 р.

02.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства

18.02.2021

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою Радою

18.02.2021

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

18.02.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.02.2021 р.

18.02.2021

Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 17.02.2021 р.

18.02.2021

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ «СК «ІнтерЕкспрес»

12.02.2021

Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (зміни)

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс. Державне підприємство «Національні інформаційні системи». Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України».


Новини 2020 рік


Новини 2019 рік


Новини 2018 рік