Новини

2020 рік

Дата

Інформація

Файл

22.06.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

21.04.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

21.04.2020

Перелік акціонерів станом на 17.04.2020 р.

10.03.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

10.03.2020

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

10.03.2020

Перелік акціонерів станом на 03.03.2020 р.

10.03.2020

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ «СК «ІнтерЕкспрес»

10.02.2020

Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (зміни)

10.02.2020

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс. Державне підприємство «Національні інформаційні системи». Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України».


Новини 2019 рік


Новини 2018 рік