Страховий випадок — будь-яка подія, яка сталася під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних таюридичних осіб івиникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважаються одним страховим випадком.

Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов ‘язаний :

 • У разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання страхового випадку письмово повідомити про такий випадок Страховика.
 • Для отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен подати Страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:
  • заяви про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;
  • копії договору страхування;
  • платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків;
  • акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;
  • дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;
  • транспортного документа на перевезення небезпечного вантажу; рішення суду про стягнення із страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання
   питання за участю Страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.

Рішення про  виплату  страхового  відшкодування  або  про відмову  у  виплаті  Страховик приймає протягом 10 днів з дати  отримання  всіх  необхідних  документів.  У  разі  прийняття  рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик у триденний термін з дати його прийняття  повідомляє  Страхувальника та/або  третю  особу  у  письмовій  формі  з обґрунтуванням причин відмови.  Страховик не пізніше ніж через 10 днів з дати  отримання документів,  і складання страхового акту виплачує страхове відшкодування.