Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов̕язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу.

Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, що настали в період дії Договору. Якщо страховий випадок, що настав під час дії Договору, стався з причин, які були або почали діяти до початку Договору, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, коли Страхувальник не знав і не міг знати про причини, що призвели до цього страхового випадку.

Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов ‘язаний :

  • В термін не пізніше 24 годин з моменту настання страхового випадку (за винятком вихідних та святкових днів) повідомити про це компетентні органи (органи правопорядку, пожежної охорони, тощо), Страховика або його представника.
  • Вжити заходів щодо рятування та збереження пошкодженого майна, усуненню причин, які сприяють виникненню додаткового збитку.
  • Подати Страховику письмову заяву довільної форми про виплату страхового відшкодування з повідомленням обставин страхового випадку в термін не пізніше 5 днів з дня настання страхового випадку.
  • Зберігати пошкоджене застраховане майно до прибуття представника Страховика в тому вигляді, в якому майно знаходилось, відразу після страхового випадку .
  • Представити Страховику можливість проводити огляд і обстеження застрахованого майна, розслідування та встановлення причин і розміру збитків.
  • Подати документи, необхідні для встановлення обставин страхового випадку, розміру збитку та виплати страхового відшкодування протягом 30 робочих днів з дня настання страхового випадку, передбачені Договором страхування.
  • Вжити всі можливі заходи щодо оформлення та передачі документів Страховику щодо набуття їм права вимоги до третьої особи, відповідальної до настання страхового випадку.
  • Приймати участь разом із Страховиком у визначенні розміру збитку.