Шановний клієнте!

У разі настання страхової події Вам необхідно:

  1. Зателефонувати з місця події в контакт — центр ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»за телефоном(0800) 755 017– Цілодобово
  2. Задля якісного й оперативного врегулювання страхової події діяти у суворій відповідності з рекомендаціями оператора контакт-центру.

Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов̕язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу.

1. При настанні нещасного випадкуне пізніше 5 робочих днів, враховуючи день настання випадку, письмово або іншим документальним способом (факсом, телеграмою тощо) сповістити про це Страховика.

2. Вдатися до всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання нещасного випадку

3. Надати Страховику або його представнику можливість з’ясувати причини та обставини страхового випадку, перевірити всі представлені йому документи. З цією метою Страховик має право призначити незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком медичного закладу або лікаря.

Перелік документів, необхідних для отримання страхового відшкодування (остаточний перелік визначається страховою компанією)

  • Письмова заява на отримання страхової виплати
  • Договір страхування
  • Паспортна довідка про присвоєння ІПН особи, що отримує страхове відшкодування
  • Документи, що підтверджують настання страхового випадку