Страхова компанія ІнтерЕкспрес впроваджує інноваційні технології та вдосконалює якість наданих страхових послуг.

Під інноваційною страховою послугою ми розуміємо комплекс системних заходів, спрямованих на гармонізацію всіх етапів страхового процесу з метою отримання фінансово-економічного й соціально правового ефекту від страхування. Страхові послуги СК «ІнтерЕкспрес» мають більш привабливіші споживчі властивості, здатні задовольнити раніше неохоплені потреби потенційного срахувальника та базуються на використанні нових технологій.

Компанія поєднує сукупність факторів, які формують високу якість послуги:

  • Ступінь доступності;
  • Репутація страхової компанії;
  • Привабливість страхових тарифів;
  • Вартість страхової послуги;
  • Обсяг страхового покриття;
  • Кількість основних та додаткових послуг;
  • Простота норм страхового договору та захист інтересів страхувальників;
  • Швидке, якісне та справедливе урегулювання страхових випадків.

Специфіка властивостей урегулювання страхових випадків:

По-перше, купуючи страхову послугу страхувальник може розраховувати на реальне відшкодування у разі настання страхової події. Страховик, реалізуючи страхову послугу, бере на себе певний обсяг відповідальності перед страхувальником або третьою особою (вигодонабувачем) згідно умов договору страхування.

Природа взаємовідносин між страховиком та страхувальником складається таким чином, що страховик зобов’язується відшкодувати збитки за умов настання страхової події, а страхувальник оплачує право отримати відшкодування у випадку настання страхової події.

По-друге, розробка тієї чи іншої послуги відповідає інтересам страхувальника, які потребують страхового захисту. Компанія проводить чітку сегментацію страхового ринку і розробляє найпривабливішу тарифну політику страхових послуг.