11.02.2019 р

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсного відбору

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»

У відповідності до ст. 3 Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС», затвердженого Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 35/18 від 28.12.2018 р., (надалі – Порядок) Наглядовою Радою Товариства (Протокол підготовчого засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 2/19 від 08.02.2019 р.) прийнято рішення про проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», (надалі – конкурс).
На підставі вище вказаного, ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» оголошує конкурс та надає наступну інформацію:
1. Замовник:
— повне найменування:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»;
— код ЄДРПОУ 33097568;
— місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69;
— тел.: (044) 287-47-16;
— е-mail:sk@interexpress.com.ua;
— Голова Правління Кушнір Віктор Михайлович.
2. Відомості про аудиторську послугу:
— аудит щодо фінансової звітності;
— надання впевненості щодо звітних даних страховика;
— надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління.
3. Завдання з аудиту:
— обов’язковий аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес (страховика) за 2018 р.;
— надання впевненості щодо звітних даних страховика за 2018 р.;
— надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління за 2018 р.
4. Дата та час проведення конкурсу: 06.03.2019 р. о 12:00;
5. Місце проведення конкурсу: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69;
6. Вимоги до претендента: претендент повинен відповідати вимогам передбаченим чинним законодавством України для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес (страховика), та Порядку;
7. Перелік та вимоги до документів конкурсної документації встановлюються ст. 4 Порядку (документи, що підтверджують бездоганну ділову репутацію, надаються у вигляді довідок за підписом претендента);
8. Кінцевий строк подання конкурсної документації: 24:00 05.03.2019 р.;
9. Порядок подання конкурсної документації: у сканованих кольорових копіях шляхом надсилання її на e-mail:office@interexpress.com.ua з темою листа «Конкурсна документація аудитора ____________ (ПІБ / найменування суб’єкта аудиторської діяльності)».