Новини

2019 рік

Дата

Інформація

Файл

29.01.2019

Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

29.01.2019

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

11.02.2019

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності (новина від 11.02.2019 р.)

06.03.2019

Інформація про результати конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності (новина від 06.03.2019 р.)

15.03.2019

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

15.03.2019

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

15.03.2019

Перелік акціонерів станом на 11.03.2019 р.

15.03.2019

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

21.04.2019

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» станом на 17.04.2019 р

21.04.2019

Інформація про кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

23.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

23.04.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

23.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Ревізор)

23.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада)

05.08.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


Новини 2018 рік