Авг 1

Новини

Інформація:

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Ревізор)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Інформація додається:

Назва

Файл

1.

Повідомлення про проведення загальних зборів

2.

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

3.

Перелік акціонерів станом на 11.03.2019 р.

4.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

5.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» станом на 17.04.2019 р.

6.

Інформація про кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Інформація:

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

Інформація:

Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" прийняло рішення підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика до рівня uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порявняно з іншими українськими страховиками, що свідчить про високий рівень запасу капіталу, ліквідності, підвищенню ділової активності та надійності щодо виконання своїх зобов'язань.

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

                           

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Ревізор ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація:

Інформація про підтвердження Рейтинга фінансової стійкості

Інформація в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Інформація додається:

Назва

Файл

1.

Інформація в повідомленні проведення Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

2.

Перелік документів

3.

Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 05.03.2018 р.

4.

Інформація про кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

5.

Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 18.04.2018 р.

6.

Інформація про кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Інформація:

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Інформація:

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація:

Інформація в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

Інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Інформація:

Інформація в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

Інформація:

Інформація в повідомленні про зміни у порядку денному річних Загальних Зборів

Інформація:

Інформація в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів

Інформація:

Повідомлення про виникнення особливої інформації Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"

Інформація:

«16» червня 2014 року ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» самостійно виявило відсутність інформації про відомості щодо особливої інформації у складі Річної інформації ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Разом с цим спростуванням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» розміщує Річну інформацію ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік у повному складі.

Спростування інформації, що міститься у складі Річної інформації ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за 2013 рік

Інформація:

Повідомлення про зміну складу посадових осіб Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПрАТ СК "ІНТЕРЕКСПРЕС" РІШЕННЯ

Інформація:

Повідомлення про призначення річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» на "08" квітня 2014 року

Інформація:

Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «17» квітня 2013 року) постановили: відкликати членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі у зв`язку з закінченням строку їх повноважень та обрати Ревізора відповідно до вимог чинного законодавства України.

Повідомляємо, що «17» квітня 2013 року відбулися Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від 17.04.2013р.).