Рубрика: ukraine

Авг 1

Новини компанії

Новини 05.08.2019 Інформація: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 23.04.2019 Інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Ревізор) Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про […]