Події

Оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК ІнтерЕкспрес

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою.
За перше півріччя 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» зібрала 32,96 млн. грн. валових премій, що на 4,17% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 11,87% і за підсумками перших двох кварталів 2020 року склала 21,04% в структурі валових премій.
Впродовж періоду з 30.06.2019 по 30.06.2020 року власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» збільшився на 25,05% до 39,06 млн. грн., а валові зобов’язання скоротились на 10,87% до 9,36 млн. грн. Зменшення обсягу зобов’язань при одночасному зростанні власного капіталу Страховика призвело до збільшення його капіталізації на 119,86 п.п. до 417,20%.
Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» станом на 30.06.2020 р. склали 5,16 млн. грн., що в 1,51 рази більше ніж станом на 30.06.2019 р. Збільшення обсягу грошових коштів на фоні скорочення обсягу зобов’язань Компанії призвело до покращення показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика до рівня 55,09%.
Станом на 30.06.2020 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала високий рівень забезпеченості високоліквідними активами.
Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Компанії.