1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Друк

Добровільне страхування фінансових ризиків

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника (Вигодонабувача), що не суперечать закону і пов’язані з фінансовими збитками внаслідок:

  • невиконання (повністю або частково) контрагентом Страхувальника договірних зобов’язань перед Страхувальником відповідно до укладених між ними договорів (контрактів) або внаслідок невиконання (повністю або частково) Страхувальником своїх договірних зобов’язань перед контрагентом відповідно до укладених між ними договорів (контрактів);
  • втрати вкладів в цінні папери (акції, сертифікати і т.п.) та гарантованих доходів (дивідендів, відсотків) по ним;
  • втрати грошових коштів (депозитів та інших вкладів), які розміщені в банках чи інших небанківських фінансових установах, та відсотків по ним;
  • втрати доходу або неотримання очікуваного прибутку при здійсненні своєї господарської діяльності.

Страховим випадком є подія, що передбачена договором страхування, яка відбулася після набуття чинності договору страхування і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).

Відповідальність Страховика перед Страхувальником обмежена страховою сумою, що встановлюється за узгодженням між Страховиком і Страхувальником та визначається у договорі страхування. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку (ризику), групі страхових випадків (ризиків), договору страхування у цілому.

Страховий тариф визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням умов страхування, переліку страхових ризиків та інших факторів.

Добровільне страхування фінансових ризиків.

joomlathemes