1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Друк

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з його обов’язком відшкодувати третім особам збитки від прямої шкоди, за ненавмисне завдання якої відповідальність несе страхувальник.

Застрахованою вважається цивільно-правова відповідальність страхувальника, пов’язана із виконанням ним діяльності, вказаної у договорі страхування (застрахована діяльність).

Страховим випадком є передбачена договором страхування подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику або третій особі, а саме настання застрахованої цивільно-правової відповідальності страхувальника за ненавмисне заподіяння протягом строку дії договору страхування шкоди третім особам внаслідок виконання застрахованої діяльності та внаслідок настання подій, передбачених договором страхування, а саме:

  • смерті або заподіяння шкоди здоров’ю третьої особи;
  • пошкодження або знищення майна третьої особи;
  • заподіяння шкоди об’єктам навколишнього природного середовища (екологічна шкода).

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховиком і страхувальником. У договорі страхування можуть бути встановлені ліміти відповідальності по кожному страховому випадку, на одну потерпілу третю особу, по видам шкоди, заподіяної:

  • життю, здоров'ю третіх осіб;
  • майну третіх осіб.

 

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами.

joomlathemes