1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Друк

Добровільне страхування від нещасних випадків

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані із життям, здоров'ям та працездатністю застрахованої особи.

Застрахованими особами можуть бути особи, які на час укладення договору страхування не є онкологічно хворими, хворими на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, а також не знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах.

За згодою застрахованої особи при укладенні договору страхування страхувальником може бути призначений вигодонабувач - фізична або юридична особа, яка має право на отримання страхової суми у випадку смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Якщо вигодонабувач не був призначений або помер, то страхова сума у разі смерті застрахованої особи виплачується спадкоємцю(-ям) застрахованої особи за законом або заповітом.

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію незалежну від волі застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне пошкодження, опіки, відмороження чи переохолодження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх вилучення внаслідок невірних медичних маніпуляцій) застрахованої особи або її смерть. Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті застрахованої особи: утоплення, занурення, поразка блискавкою або електричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій.

Страховими випадками є наступні події:

  1. тимчасова втрата застрахованою особою загальної працездатності не менше ніж на 7 календарних днів внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих фізичних осіб та дітей - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні не менше 7 календарних днів внаслідок нещасного випадку);
  2. стійка втрата застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
  3. смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Вищезазначені випадки визнаються також страховими при умові, що вони сталися протягом шести місяців з дня нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування, є безпосередніми його наслідками, та підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законодавством порядку (медичними закладами, судом тощо).

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін при укладенні договору страхування.

Страховик здійснює страхову виплату:

  1. у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку вигодонабувачу або спадкоємцю застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми:
  2. у разі встановлення групи інвалідності застрахованій особі внаслідок нещасного випадку їй виплачується: І група - 100% страхової суми; II група - 75% страхової суми; III група - 50% страхової суми.
  3. у разі тимчасової втрати застрахованою особою працездатності їй виплачується за кожну добу - 0,3% страхової суми, але не більше 50% страхової суми.

Загальна сума страхових виплат по кожній застрахованій особі за одним або декількома випадками не може перевищувати страхової суми для цієї застрахованої особи, встановленої договором страхування.

Правила ДС вiд нещасних випадкiв

joomlathemes