1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Друк

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Страховий випадок – подія, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми (її частини) Страхувальнику (Застрахованій особі, Вигодонабувачу, Спадкоємцю).

Страховим ризиком є захворювання та його наслідки, смерть внаслідок захворювання, яке входить до одного з класів хвороб, а саме:

 • інфекційні та паразитарні хвороби;

 • новоутворення;

 • хвороби ендокринної системи;

 • хвороби крові та кровотворних органів;

 • хвороби нервової системи та органів чуття;

 • хвороби системи кровообігу;

 • хвороби органів дихання;

 • хвороби органів травлення;

 • хвороби сечостатевої системи;

 • ускладнення вагітності;

 • хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

 • хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини;

 • травми та отруєння.

 

Договір добровільного страхування на випадок хвороби може бути укладений щодо ризиків настання:

 • тимчасової втрати працездатності або розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок захворювання;

 • стійкої втрати працездатності Застрахованої особи (встановлення їй інвалідності І, ІІ чи ІІІ групи) внаслідок захворювання;

 • смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання.

 

Страхова сума – визначена у Договорі  страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов`язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою Сторін.

Страховий тариф – це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості,  терміну страхування, інших умов страхування.

У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок захворювання Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05 до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності.

У разі розладу здоров’я Застрахованої особи виплата визначається за таблицею страхових виплат  (таблиця із зазначенням діагнозу захворювання  та відповідний йому  % від страхової суми ).

У разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок захворювання Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

від 90 до 100% - у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності;

від 60 до 80% - у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності;

від 40 до 60% - у разі встановлення Застрахованій особі III групи інвалідності.

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються Договором страхування.

У разі смерті Застрахованої особи Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

Правила ДС здоров’я на випадок хвороби

 

joomlathemes