1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» повідомляє про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб)

Титульний аркуш Повідомлення

про зміну складу посадових осіб

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правління                                              _________________                                     Улановський В.М.

                                                                            М.П.                                                     

                                                                                                                                               «09» квітня 2014 р.

                              

Особлива інформація емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес».

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство.

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.

4. Код за ЄДРПОУ: 33097568.

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 287 47 16.

6. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії     «09» квітня 2014 року.

2. Повідомлення розміщено на сторінці:  http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii в мережі Інтернет «09» квітня 2014 року.

               

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.04.2014 р.

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Кісельов Євген Михайлович

паспорт серії КС № 301742, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

64,5205 

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельова Євгена Михайловича (паспорт серії КС № 301742, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 64,5205 %) у зв`язку з закінченням строку повноважень у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Кісельова Євгена Михайловича становить 471 (чотириста сімдесят одна) проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Кісельов Євген Михайлович перебував на посаді з «01» лютого 2011 року та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

08.04.2014 р.

припинено повноваження

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Кісельова Аполлінарія Петрівна

паспорт серії КС № 301741, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

0,1370

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили припинити повноваження Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельової Аполлінарії Петрівни (паспорт серії КС № 301741, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 0,1370 %) у зв`язку з закінченням строку повноважень у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Кісельової Аполлінарії Петрівни становить 1 (одна) проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Кісельова Аполлінарія Петрівна перебувала на посаді з «01» лютого 2011 року та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

08.04.2014 р.

припинено повноваження

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Рудь Людмила Василівна

паспорт серії ВА № 359555, виданий  08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.

0 %

(не володіє акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили припинити повноваження Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Рудь Людмили Василівни (паспорт серії ВА № 359555, виданий 08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 0,0000 %) у зв`язку з закінченням строку повноважень у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Рудь Людмили Василівни становить 0 (нуль) простих іменних акцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Рудь Людмила Василівна перебувала на посаді з «01» лютого 2011 року та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

08.04.2014 р.

обрано

Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Кісельов Євген Михайлович

паспорт серії КС № 301742, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

64,5205 %

(розмір пакета акцій - 471 проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

 

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили обрати на посаду Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельова Євгена Михайловича (паспорт серії КС № 301742, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 64,5205 %) строком на 3 (три) роки з «08» квітня 2014 року по «08» квітня 2017 року у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Кісельова Євгена Михайловича становить 471 (чотириста сімдесят одна) проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Протягом останніх 5 (п’яти) років Кісельов Євген Михайлович займав наступні посади:

З 07.04.2009 р. - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» (код за ЄДРПОУ 31451597) за сумісництвом.

01.08.2009 р. - 17.05.2010 р. – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;

18.05.2010 р. - 31.01.2011 р. - Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;

01.02.2011 р. - 07.04.2014 р. - Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

08.04.2014 р.

обрано

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Кісельова Аполлінарія Петрівна

паспорт серії КС № 301741, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

0,1370 %

(розмір пакета акцій - 1 проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

 

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили обрати на посаду Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельову Аполлінарію Петрівну (паспорт серії КС № 301741, виданий 30.01.2004 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 0,1370 %) строком на 3 (три) роки з «08» квітня 2014 року по «08» квітня 2017 року у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Кісельової Аполлінарії Петрівни становить 1 (одна) проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Протягом останніх 5 (п’яти) років Кісельова Аполлінарія Петрівна займала наступні посади:

З 01.02.2007 р. - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» (код за ЄДРПОУ 31451597);

02.04.2008 р. – 17.05.2010 р. - Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 33097568) за сумісництвом;

18.05.2010 р. - 31.01.2011 р. - Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 33097568) за сумісництвом;

01.02.2011 р. - 07.04.2014 р. - Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (код за ЄДРПОУ 33097568) за сумісництвом.

08.04.2014 р.

обрано

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

 

Рудь Людмила Василівна

паспорт серії ВА № 359555, виданий  08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.

0 %

(не володіє акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)

Зміст інформації:

«08» квітня 2014 року Річні Загальні збори ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол № 1 від «08» квітня 2014 року), постановили обрати на посаду Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Рудь Людмилу Василівну (паспорт серії ВА № 359555, виданий  08.08.1996 р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.; володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» що складає 0,0000 %) строком на 3 (три) роки з «08» квітня 2014 року по «08» квітня 2017 року у відповідності до абзацу 4 п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Розмір пакета акцій Рудь Людмили Василівни становить 0 (нуль) простих іменних акцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Протягом останніх 5 (п’яти) років Рудь Людмила Василівна займала наступні посади:

01.02.2007 р. - 28.10.2010 р. – Головний бухгалтер ЗАТ «ІнтерТрансПоліс» (код за ЄДРПОУ 31451838);

З 29.10.2010 р. - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансдон» (код за ЄДРПОУ 35570568),

02.04.2008 р. - 31,01,2011 р. - член Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес  за сумісництвом;

01.02.20011 р. – 07.04.2014 р. - Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за сумісництвом.

 

 

 

 

Голова Правління                                              _________________                                     Улановський В.М.

                                                                            М.П.                                                     

                                                                                                                                               «09» квітня 2014 р.

 

joomlathemes