1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» повідомляє про прийняті річними Загальними Зборами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» («08» квітня 2014 року) рішення

 

1. Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес».

2. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

3. Номери телефону / факсу: (044) 287 – 47 – 16.

4. Дата проведення річних Загальних зборів: «08» квітня 2014 року.

5. Час проведення річних Загальних зборів: о 11 годині 00 хвилин.

6. Місце проведення річних Загальних зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1).

7.  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у річних Загальних зборах: «08» квітня 2014 року з 10.00 години до 10.45 години.

8.  Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину «02» квітня 2014 року.

9. Перелік питань, що виносився на голосування:

1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

2. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

3. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

4. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

7. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

8. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

9. Про розподіл прибутку (збитку) за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2013 році.

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2014 рік.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

12. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

13. Про затвердження Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

14.       Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

10. Прийняті річними Загальними зборами рішення з питань порядку денного:

1)  Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельова Є.М., секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельову А.П.

2) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі:

Голова: Вишневська Марія Володимирівна;

Член комісії: Харитоненко Анастасія Олександрівна.

3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити.

4) Звіт Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити.

5) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити. Роботу Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. визнати задовільною.

6) Роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

7) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити.

8) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

9) Отриманий Товариством 2013 року прибуток в розмірі 56,0 тис.грн. залишити нерозподіленим для інвестування основного капіталу Товариства з метою її  подальшого розвитку.

10) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2014 рік і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

11) Припинити повноваження членів Наглядової Ради «ІнтерЕкспрес» в повному складі.

 Обрати членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» строком на 3 (три) роки з «08» квітня 2014 року по «08» квітня 2017 року в наступному складі:

- Голова Наглядової Ради – Президент – Кісельов Євген Михайлович;

- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна;

- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Рудь Людмила Василівна.

12) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради.

Встановити винагороду членам Наглядової Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду Товариства та у відповідності до штатного розкладу Товариства.

Уповноважити Першого заступника Голови Правління Кушніра Віктора Михайловича на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

13) Затвердити Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в новій редакції.

14) Відкласти розгляд питання про збільшення розміру статутного капіталу  ПрАТ  СК  «ІнтерЕкспрес» до наступних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

 

 

«09» квітня 2014 р.

 

 

Голова Правління

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»              ___________________________                   В.М. Улановський 

joomlathemes